ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی کـل کشــور
آخـــرین برنــامه های در حـــال اجـــرا
پیشگیری از بروز پره اکلامپسی
از تاریخ 1399/07/15 لغایت 1400/07/15
دانشگاه علوم پزشکی اهواز
توانبخشی قلبی 1
از تاریخ 1399/06/10 لغایت 1402/06/10
دانشگاه علوم پزشکی شیراز   |   مطالعه محتوا
DENTAL IMPLANT COMPLICATIONS
از تاریخ 1399/05/20 لغایت 1402/05/20
دانشگاه علوم پزشکی مشهد   |   مطالعه محتوا
قصورهای مرتبط با بیماری کووید-19
از تاریخ 1399/05/15 لغایت 1399/09/15
دانشگاه علوم پزشکی مشهد   |   مطالعه محتوا

کلیـــه مراکــز عضــــو ســـامانه
( 57 )

جهت مشاهده لیست دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی ، انجمن های علمی و سازمان های عضو سامانه کلیک نمائید
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی: فرایند گستر نیوشا