ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی کـل کشــور
آخـــرین برنــامه های در حـــال اجـــرا
DENTAL IMPLANT COMPLICATIONS
از تاریخ 1399/05/20 لغایت 1402/05/20
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قصورهای مرتبط با بیماری کووید-19
از تاریخ 1399/05/15 لغایت 1399/09/15
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
نحوه‌ی برخورد با هایپرتنشن در اورژانس
از تاریخ 1399/05/15 لغایت 1402/05/15
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
نحوه‌ی برخورد با گرمازدگی
از تاریخ 1399/05/15 لغایت 1402/05/15
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کلیـــه مراکــز عضــــو ســـامانه
( 55 )

جهت مشاهده لیست دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی ، انجمن های علمی و سازمان های عضو سامانه کلیک نمائید
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی: فرایند گستر نیوشا